จะทนปวดฟันคุดไปทำไม😏

ที่คลินิกเรามีทันตเเพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
ที่ได้รับการรับรองจากทันตราชวิทยาลัย 🏥
มาคอยดูแลรักษาคนไข้สำหรับผ่าฟันคุดโดยเฉพาะ👍😉

ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า
อาการปวด บวม หลังผ่าน้อยลง
ราคามาตรฐาน เพียง 1,500 – 4,000 (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส)

Leave a reply